A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium


 

1. A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium (a továbbiakban: KTK) feladataira, tagjaira vonatkozó szabályokat meghatározó jogszabályok:

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény
A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet
A közigazgatási és ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet
A közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II .27.) Korm. rendelet


2. A KTK a közszolgálati életpálya kidolgozásért felelős miniszter (továbbiakban: miniszter) továbbképzéssel összefüggő feladatait segítő szakmai tanácsadó és véleményező; valamint a közszolgálati  tisztviselői vizsgarendszer egységes működését biztosító testület.


3. A KTK feladatai:

3.1  A KTK feladatai a továbbképzési programok tekintetében:

Meghatározza a minősített továbbképzési programok tartalmával kapcsolatos szakmai követelményeket, és dönt a továbbképzési programok minősítéséről, felfüggesztéséről vagy törléséről.
Véleményezi a megvalósított közszolgálati továbbképzésekről és az éves továbbképzési tervek végrehajtásáról szóló, az NKE által elkészített jelentést.
Dönt a továbbképzési programok programjegyzékébe való nyilvántartásba vételéről, felfüggesztéséről vagy törléséről.
Dönt a programminősítési szakértői névjegyzékbe és az oktatói névjegyzékbe való felvételről, illetve a névjegyzékből való törlésről.
A miniszter, az ágazati irányítást, illetve felügyeletet ellátó intézmények, valamint a közigazgatási szervek által meghatározott képzési igények alapján képzésfejlesztési feladatot határoz meg az NKE számára.
Dönt a belső továbbképzési program egyszerűsített nyilvántartásba vételét elutasító döntéssel szemben benyújtott panaszról.


3.2 A KTK a továbbképzési rendszer minőségirányítási feladatai tekintetében:

Véleményezi a közszolgálati továbbképzés egységes minőségirányítási szabályzatát, amelyet az NKE javaslata alapján a miniszter és a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter közösen ad ki.


3.3 A KTK közigazgatási vizsgák (közigazgatási szakvizsga, közigazgatási és az ügykezelői alapvizsga) tekintetében:

Jóváhagyja a közigazgatási alapvizsga követelményrendszerét, tananyagát, valamint – a tananyag hatályosítása esetén – az írásbeli vizsgakérdéseket.
Jóváhagyja az ügykezelői alapvizsga követelményrendszerét, tananyagát, valamint – a tananyag hatályosítása esetén – a vizsgatételeket.
Jóváhagyja a közigazgatási szakvizsga kötelező és választható tárgyának vizsgakövetelményeit.
A közigazgatási szakvizsga alól részben, vagy teljeskörűen mentesítést ad a tudományos fokozatot alapján.
Különösen indokolt esetben engedélyezheti a közigazgatási szakvizsga teljesítését közigazgatási szervnél szerzett kétéves gyakorlat hiányában.
Meghatározza - a fővárosi és megyei kormányhivatalok javaslataira figyelemmel - a közigazgatási alapvizsga felkészítő konzultáción konzulensi, és az ügykezelői alapvizsga felkészítő tanfolyamokon oktatásra jogosultak körét; valamint a kiválasztásukra vonatkozó eljárásrendet.


A KTK-nak szóló küldeményeket az alábbi postai címre kérjük megküldeni: NKE Közigazgatási Továbbképzési Intézet, 1518 Budapest, Pf. 26.