Képzési kötelezettség


Közigazgatási vizsgakötelezettségek

A közigazgatásban foglalkoztatott tisztviselők a közszolgálati életpályájuk során a jogszabályban meghatározott módon jogosultak előmenetelre. Jogszabályban meghatározott besorolási fokozatba lépéshez, vagy az álláshely betöltéséhez szükséges azonban, hogy a tisztviselő a számára előírt képzéseket vagy vizsgákat teljesítse.

A Kttv. hatálya alá tartozó köztisztviselőnek, kormánytisztviselőnek jogviszonya létesítését követően a fogalmazó besoroláshoz egy éven belül, előadó besoroláshoz két éven belül kell közigazgatási alapvizsgát tennie. Amennyiben a kormánytisztviselő, köztisztviselő a számára előírt határidőn belül a közigazgatási alapvizsga kötelezettségét nem teljesíti, jogviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik.

A Kttv. hatálya alá tartozó pályakezdőként kinevezett köztisztviselőnek, kormánytisztviselőnek a tanácsos besorolási fokozatba soroláshoz közigazgatási szakvizsgát kell tennie. Közigazgatási szakvizsga hiányában a tisztviselő nem sorolható a tanácsos besorolási fokozatba. Közigazgatási szakvizsgát az az I. besorolási osztályba sorolt tisztviselő tehet, aki közigazgatási alapvizsgát tett vagy az alól mentesült és közigazgatási szervnél szerzett legalább kétéves gyakorlattal rendelkezik. A vezető besorolású tisztviselő közigazgatási szervnél szerzett gyakorlat nélkül is tehet közigazgatási szakvizsgát.

A Kttv. és a Kit. hatálya alá tartozó kormányzati és közszolgálati ügykezelőnek a jogviszonya keletkezésétől számított hat hónapon belül ügykezelői alapvizsgát kell tennie.

Bővebb információk elérhetőek honlapunkon https://kti.uni-nke.hu a Közigazgatási vizsgák menüpontban.

 

Közszolgálati továbbképzési kötelezettség

A közszolgálati továbbképzési rendszer kereteit a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet jelöli ki.

A továbbképzések, közigazgatási vizsgák célcsoportját a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.), valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) határozza meg.

 

A 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tisztviselők továbbképzési kötelezettségére vonatkozó szabályok

A 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet határozza meg a Kttv. hatálya alá tartozó közszolgálati tisztviselők, valamint a Kit. hatálya alá tartozó központi kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőinek továbbképzési kötelezettségét.

A tisztviselők a 273/2012. (IX.28.) Korm. rendeletben meghatározott továbbképzési kötelezettségüket a továbbképzési programjegyzéken szereplő képzésekkel teljesíthetik.

A továbbképzések teljesítésének mérése tanulmányi pontrendszerrel történik. A felsőfokú végzettséggel rendelkező kormánytisztviselőnek, köztisztviselőnek a továbbképzési időszak alatt legalább 128 tanulmányi pontot, a középfokú végzettséggel rendelkező kormánytisztviselőnek, köztisztviselőnek legalább 64 pontot kell teljesíteni.

A továbbképzési kötelezettségek teljesítésébe - legfeljebb az előírt kötelezettség 25%-áig - beszámíthatóak a kormánytisztviselő, köztisztviselő által teljesített belső továbbképzési programok.

A továbbképzési kötelezettség az alapvizsga letételét követő napon (vagy az alapvizsga alóli mentesség esetében a próbaidő lejártát követően) kezdődik, és a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatár elérését megelőzően 5 évvel szűnik meg.

 

A 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó területi kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőinek továbbképzési kötelezettségére vonatkozó szabályok

A 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet rögzíti a Kit. hatálya alá tartozó területi kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőinek továbbképzési kötelezettségére vonatkozó szabályokat.

A kormányhivatali kormánytisztviselő a továbbképzési kötelezettségét a kormánytisztviselőt foglalkoztató területi kormányzati igazgatási szerv, valamint a Kormány által előírt továbbképzéssel teljesíti.

A továbbképzési kötelezettség teljesítése közszolgálati, valamint belső továbbképzések teljesítésével lehetséges. A továbbképzési kötelezettség teljesítésekor a belső továbbképzések aránya legfeljebb az előírt kötelezettség 25%-a lehet.

A kormányhivatali kormánytisztviselő továbbképzési kötelezettsége a próbaidő leteltét követő napon kezdődik.