Az Intézet


A Közigazgatási Továbbképzési Intézet küldetése

A Közigazgatási Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: Intézet) küldetése a kormányzati, szakpolitikai és az egyetemi stratégiai tervekben meghatározott — a közszolgálati vizsgarendszerre, közszolgálati továbbképzési rendszerre, szakirányú továbbképzési rendszerre irányuló — tevékenységének folyamatosan magas színvonalon történő ellátása. Feladatai teljesítésével a közszolgálati tisztviselők, állami tisztviselők hatékony fejlesztését, ezen keresztül hazánk versenyképességét, végső soron a jó kormányzást szolgálja.

Az Intézet törekszik arra, hogy a magyar közszolgálatban dolgozó tisztviselők számára olyan képzési- és vizsgáztatási rendszert működtessen, melynek keretein belül az érintettek kiváló minőségű tananyagokkal, felkészült oktatókkal és korszerű oktatási környezetben szerzik meg a munkavégzésük eredményes ellátásához szükséges ismereteket, képességeket és attitűdöket. Kiemelt figyelmet fordít a közszolgálati szakterületek valós igényeinek széles spektrumának lefedésére, ezért olyan továbbképzési programkínálatot biztosít, amelyben minden szereplő megtalálja a fejlődését és szakmai előrehaladását elősegítő képzési programot.

Az Intézet folyamatosan fejleszti szervezetét és erőforrásait, korszerű oktatási felületekre helyezve elektronizálja tanulástámogató tevékenységét és ügyviteli folyamatait.

Az Intézet felelősséget vállal azért, hogy tevékenységét az érvényes jogszabályi előírásoknak és egyéb szervezetszabályozó eszközökben foglaltaknak megfelelően, ellenőrzött és felügyelt körülmények között a kutatásetikai normákra figyelemmel végezze.