Adatvédelmi irányelvek


Az Európai Parlament (EU) és a Tanács 2016. április 27. napján elfogadta a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. rendeletet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR). A GDPR 2018. május 25-én lép hatályba, valamennyi tagállam számára kötelező érvényű szabályokat előírva a személyes adatok kezelésével kapcsolatban, mellyel jelentősen szigorodnak a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvárások.

A fentiekre tekintettel a Probono rendszer használatához a Felhasználó által – a megváltozott jogszabályi környezetnek megfelelően – új „Adatvédelmi tájékoztató”, valamint „Adatvédelmi nyilatkozat” elfogadására van szükség, mely dokumentumokban részletes tájékoztatást adunk a személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden fontos tényről, és ismertetjük az adatkezelésére vonatkozó elveket. Az „Adatvédelmi tájékoztató”-t, valamint „Adatvédelmi nyilatkozat”-ot megtekintheti a következő linkekre kattintva is:

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Tájékoztató

Adatvédelmi Szabályzat

Kezelt adatok köre

Cookie nyilatkozat